AngajukKȃk piggotitaunninga angittausimanninganut paitsivimmedlutik ilinniavimmesimajut utittisipviugutinga angittausimanninganut

Nunatsiavut AngajukKȃnga Johannes Lampe uKasimajuk KanuttogutiKanimminik paitsivimmedlutik ilinniavimmesimanimmik aniguisimajut Newfoundland, Labradorimilu sivumuatitsigajalinningit inosimminik Metiwogimi angittausimalaunninganit 50 miliun tȃlatojuk idluatsaivimmi utittisipviugutitsanga kajusittitausimanninganut.

 lampe-ukasimajuk-kanuttogutikanimminik-paitsivimmedlutik-ilinniavimmesimanimmik-aniguisimajut-newfoundland-labradorimilu-sivumuatitsigajalinningit-inosimminik-metiwogimi-angittausimalaunning