AngajukKâk aititsivuk ugguagutitsinimmik ajulisimaninganut inotuKak Ruth Flowers

Nunatsiavut AngajukKânga Sarah Leo ullumi Kaujititsivuk ugguagutsinimik ilanginut amma ilanânginut Kaujimajautsiajumut amma sulijugijautsiajuk inotuKak, Ruth Flowers. “Issumakka aiganjut ilanginnut amma piKakKulugit pitsatunimmik mannaujuk,” uKavuk AngajukKâk Leo.

NEWS RELEASE – Condolences on passing of Ruth Flowers (1)-INUK