AngajukKâk nakutsajuk idluatsaivitigongituk ilinniaviliattitausimaKattajut utittisipviulâlimmata

Nunatsiavut kavamanga Kanuttojuk ilinniaviliaKattasimajut Newfoundland Labradorimilu sivuppiagunnanialittut inogusigijammini ilonnatik katimajiuKatiget idluatsaiviliatitsinimmut kavamanganik Canada angisimalimmata utittitauniujajunik.

AngajukKâk nakutsajuk idluatsaivitigongituk ilinniaviliattitausimaKattajut utittisipviulâlimmata