AngajukKâk salutitsivuk Inummik inutuKammik Sarah Anala aittutaummat nittutaugutimmik ilitagijaugutimmik

Nunatsiavut AngajukKânga Sarah Leo ullumi salutitsijuk kiggatullugit Ikajuttaugutilet Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani Inuk inutuKammik Sarah Anala aittutaummat Nittutaugutimmik Ilitagijaugutimmik Maligatsatigut Nalunaikkutammik Memorial Ilinniavitsuanganit.

Ms. Anala, Nainimiuk, suliaKaKattajuk Pannanaitsimavimmi Canadami avittusimajut suliaKapvilagillaginga Monctonimi.  Suliatsamini Inuk inutuKak uKâlaKatiKaKattavuk ikajudluni, Ms. Anala pivialliatitsiKattavuk ammalu ottugautinik Inuit suliatsanginni ikajuttaugutinginnilu ammalu ilinniatitsiKattadluni asinginnik Inunnik aulatsigiamut suliatsanik Inunnik pilukâKattajunik Atlantic nunanginni, Ontario ammalu Quebec.  TigusikKaujuk ilitagijaugutimminik katimajuKatillugit ullusiujunik Corner Brookimi ullâk.

JâriKalidluni suvailfanik, Ms. Anala ilaulauttuk aullatitausimadluni ilinniavinnut North West Riverimi ammalu noniadluni St. John’simut ilinniagiattudluni paitsijiugiamik Grace Ânniasiupvingani, pijagedluni 1968-mi ilisimanippaudluni ilinniajuni – sivullipâk Inuk taimâk pigiamik.  Noniadluni New Brunswickimut 1971-mi.

Ms. Anala ilauKatausimatsiajuk âkKisuijuKatillugu Silatsualimâmi NunaKakKâsimajut NiuttaKattajut Suliagijautillugit iluani Pannanaitsimavet Canadami, ammalu tamatsuminga aulatsiniadluni suliatsamik pannanaitsimajunut Inunnut pilukâsimajunut.

“Sulijumik pilluamagik Labradorimi Inuit ilikKusinginnik uKausinginnilu, Ms. Anala inosinga nâdlugu ikajusimalittuk asiminik,” uKajuk AngajukKâk Leo.  Ilonnasiangagut kamasimajuk saipatsaisongugiamut, pitsatuniKadluni ilauKataunimminut Inuit ilikKusinginnut, ilonnâgut inoKatimminut maligatsaligijini katitsuisimavuk sulijutsanimmik ammalu sulijugijausongunimmilu unuttunut.”

Kaujigatsanut Apitsutausok:

Bert Pomeroy

Aulatsiji Kaujititsigiamut

(709) 896-8582