Angnigusugunnatut aikKajut sivungani angnigusunnimut

Aprel 29, 2014

Tapvainak Tusagatsak

 

Ununningit Ikajuttaugutilet Labrador Inuit Nunamik Satusaisimannimut AngiKatigegutinganut angnigusulauttut ippasak sivungani angnigusunnimut Mai 6 angnigusunnisammi kiggatuttisanik Nunatsiavut katimajitsuanginni ununnisaulittut 2010 angnigusujuKalaunninganit.

katillugit 242 angnigusulauttut  ippasak sivungagut angnigusujuKanningani , 140-tiulauttut sitamani jâriulauttuni. Ununningit puttulualitut sivungani angnigusujuKalaummanit angajukKâsammut 2010-imi 103 Ikajuttaugutilet angnigusulaummatanit.

AngajukKâk  Sarah Leo uKajuk ununnisauningit angnigususimajut angnigusugunnatut, amma nunalet Kaujimattitautsialutik Nunatsiavut kavamanganut tapvani jârimi, atullutik Kaujititsiutinik sollu  Facebook amma Twitter ammalu kavamaup Kagitaujanganik pikKujillutik Ikajuttaugutilinik ilautsiaKullugit angnigusunnimi piusiujunik.

“Ilonnatik angnigigatsait pigasuasimajut ilaukKujillutik Ikajuttaugutilinnik ilonnaini Angnigusupviusoni,”  uKajuk AngajukKâk. “Ammalugiallak, ullumiulittuk Kagitaujanik atugunnanik unuluat inuit aikatajut tusagatsaujunut katitsuigiamik Kaujititsiutinik apitsulutillu, taimaimmat ippiniagutaujuk ikKananninganik ilautitsigiamik Ikajuttaugutilinnik amma ikajutsisiallutik pigiasititsigiamik kavamaujumik. ”

Malittut imailingajut  angnigususimajut ippasak sivungani angnigusujuKanningani, amma kititangit 2010 angnigusujuKatillugu kiggatutitsanik 2012-imi angajukKâsamik angnigusujuKaniappat. . (Sivungani angnigusujuKangilak Canadami Angnigususonut angnigusotet allalijusiatigut aititauKattamata Nunatsiavut Angnigusunnimi Aulatsijianut)

 

Angnigusupvet

2010

2012

2014

Nain

11

6

35

Hopedale

13

2

20

Postville

23

11

30

Makkovik

16

3

20

Rigolet

11

0

8

Upper Lake Melville

66

81

129

 

Kaujisapviugunnatuk:

Bert Pomeroy, Aulatsijik Tusagatsaliginnimut

(709) 896-8582