Inositsiagittotitsigasuannimut Kaujisannik Kaujisagiangit Inuit niKingillu ammalu kusitsiasajaKammangâta Lake Melvillemi

Nunatsiavut kavamanga ammalu Harvard Ilinniavinga Inuit Inositsiagittotitsigasuannimut sakKititsilauttut Kaujisasimajaminik akungani sunaKammangâta ogait ammalu puijet Lake Melvillemi nigijauKattajut Inunnut ammalu attutausimagajattut kusitsiasajanut.

Inositsiagittotitsigasuannimut Kaujisannik Kaujisagiangit Inuit niKingillu ammalu kusitsiasajaKammangâta Lake Melvillemi