Nutâk piusiumittitaumajuk Kagitaujani sakKititaulauttuk

kiggatugunnalikKugut piunitsamik ilitsinik
Pivalliajut allataumatillugit, takugunnanik maligatsanik, suliaKattet atinginnik, Kaujigatsanik Ikajuttaugutilinnut, piusivininginnik inuKutitta, ammalu asinginnik unuttunik, nutâk Kagitaujatigut pigunnatitsinialittuk uvattinik Kaujimattisigiamut ullumimut Kaujigatsanik ammalu unuttunik asinginnik pivianattunik kajusijumik ilinnut.

Akuninut takKinut suliaKakKâdlutik pivallianimmik nutânik Kagitaujatigut, Kuviasuvugut uKagiamik sakKititsiluatsialaunningit.  Ilanga sivullipautijaulauttuk Nunatsiavut kavamanganut KaujimattisiKattagiamik ammalu upalungimagillutik Nunatsiavut Ikajuttaugutilinginnut inunnulu Kaujigatsanik.  kajusiniakKugut kamagennalugu Kagitaujatigut atutsianinga ullumimullu Kaujigatsanik Kaijautuappata  Nigiuvugut Kinijannik nagvânianninik, ubvalu uKausiKagumaguvit sunanik, takulaugit takugatsait pâginângani tunitjigiamut Kagitaujatigut, kiuKattaniakKugut apitsotinnik ubvalu uKausigijannik tagvainak.