Paitsijugut inositsiaginnimik, piusituKatinik amma inosigijatinik

AngajukKâgunlunga Nunatsiavummi nakummegumavunga ilonainik Ilaliugutilinik Labrador Inuit Nunamik Satusatausimajumik Angiutinimmik, nunamik paitsijet amma ikajutet angijumagimmik pisimammata akigatunitinut paitsiluta inositsiaginimmut amma piujuninginut inoKatitinut, ammalu piusituKatinut amma inosigijatinut.

 paitsijugut-inositsiaginnimik-piusitukatinik-amma-inosigijatinik