Pisulâttut IkKaumajautillugit ikajutsigiangit aullatitauKattasimajut ilinniavinut

Takutitsigiamut ikajutsinimmik aullatitauKattasimajunut ilinniavinut, ammalu nalunaikkutamik matutsiluta ullusiuttauningit Sulijumik IkKaumajauningillu kamajet, Nunatsiavut kavamanga ‘Pisuttisilâttut IkKaumajauningit’ ilonnaini tallimani Labradorimi Inuit nunalet, ammalu Upper Lake Melvillemi.

Pisunnet pigiasilâttut atunit nunalingita suliaKapvinginnit Nunatsiavut SuliaKapvinginni Inositsiagittotitsigasuannimut ammalu Pivalliataugutinut, pigiasillutik ainsimi ullukut Metwochimi, Joni 3.

“Nunatsuak nalunaititsininga nâjinimmik suliagisimajangit Sulijumik IkKaumajauninginnilu kamajet, asiujigiaKangitavut piusiusimajut kamagijaugiallagialet sakKititsigiamut nutânik piusiujunik sivuppiagiamut ilauKatauningit akungani NunaKakKâsimajut ammalu NunaKakKâsimangitut Canadamiut,” uKajuk Nunatsiavut AngajukKânga Sarah Leo.  “Unuttut aullatitauKattasimajut ilinniavinut piusingit Newfoundland Labradorimilu Ikajuttaugutilet Labradorimi Inuit Nunanik

Satusattausimajuni KaKialipviulautsimangitut ammalu ilauKatauttitaungitut kavamanganut Canadaup 2008-mi Allait IlinniaviliattitauKattasimajut Satusattausimajut AngiKatigegutingani.  Pisunnik pannaitaujuk Kauppamut tugâgutiKallutik sakKititsigiamik KaujimajaugiaKaningit piungitulittausimaninginnut.

“UKautilimmijavut kavamanga Canadaup angikKulugu angiKatigegiamut asinginnut ilauKataujunut kamatsiagiamut ikKaumajaunitsangit sakKiKullugit.” uKajuk

AngajukKâk Leo.  “Piusiugasuajuk pikKujaliakkut adjigettitaukKulugit ilonnainut ilauKataujunut kisiani sakKigajattuk sulijumik allasimatillugu.  Taimaingipat, killingit avittitausimaningit Inunnit Newfoundland Labradorimillu ikKaumajaunitsanginnut Canadami mamilautsimaniangitut.”

AngajukKâk Leo uKajuk suli nigiunimminik idluatsaivitigut âkKitaugajanninga, ammalu silatingani idluatsaivet angiKatigellutik tagvainaugasuajuk.  kititangit 1,000 aullatitauKattasimajut suli inojut Newfoundland Labradorimilu allatausimadlutik adjigengituni idluatsaivitigut akiniallugu kavamanga Newfoundlanad Labradoriullu, Moraviamiut Misiunet ammalu International Grenfell Association Ānniasiupvet).

Kaujigatsanut Apitsutausok:

Bert Pomeroy, Aulatsiji Kaujigatsanut, (709) 896-8582