Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo

Pigunnasiguma, namminik âkKisuiKattaniakKunga Kaujigatsanik ilingajunik Nunatsiavut kavamanganut, ilonnâgut angnigusunniusimajuk, asinginnilu pimmagiujunik pivallianiusimajunik, uKâlautausimajut, ubvalu sunait kamagiKattajakka.

Ilinnianik pijagelimmitillugu jârimi pivitsaKagumavunga salutitsigiamik ilonnainik pijagelauttunik, puttunitsanit ilinniavinnit ubvalu ilinniavitsuanit, tugâgutitsinik pijagegatsi. Isumagillugit pijagetsimannisi jâriukKaukKaujumi atuinnagutjilutit nutânut ilinniagatsanut amma pivitsanut inosippit akKutiginiattangani, Aujami Kanuiniagasi. Tamanna pivitsaujuk ilinniagiallagiamut pillugu kavamagijait, amma ilivallilutit tikivallianinnut suliaKanitsami tugâgutinnut.
Wogini Kaijuni takKinillonet, Nunatsiavut kavamanga kamagasuaniattuk illuluit amigagijaunninginnik nunagijattini, piluattumik Hopedale amma Nainimi. SakKitisisimavugut suliaKaKatigejutsanik Kinijagiamik ilonnainik ikajugajattunik sakKijâgettunut akunimullu uKumaigijauniattunik. UKittolungituk, tâvatuak tugâpvivut pijagegiamik. SuliaKaKatigejut piujumik uKâlaKatausimajut Tongait Illuligijingita katutjiKatigenninginnut amma Kanuttoluta sakKititsiniujannimik pannaigutitsaugajattumik kamagiamik ilanginnik isumâlotaujunik.
upingasângukKaujuk, Nunatsiavut kavamanga ikajuttiKalluni, 50-56, kavamangalu Newfoundland Labradoriulu uKalauttok katillugu $700,000 ikajotitsamik illulinnik ikajutaugunnangittunut pimmagimmik âkKigiagutausonik illugijamminik. PijagettuvallialikKugut sakKititsigiamik piusiugajattunik Kanuk tamakkua kenaujit atuttaulâmmangâta.
Angnigijauniagama AngajukKângugiamut pinialaukKunga pigagasuallunga katimatitsiluaKattagiamik Nunatsiavut AngajukKaunet katimajinginik ilonnâni Nunatsiavummi. Taimailingattilugu, illusaliulilaukKugut jârimut ilingajumik – tamakkua NEC aisonguniattilugit ilonnainut nunagijattinut, amma Upper Lake Melville amma Canadami Angnigusupviusoni. kingullimi katimanitsavutiniKalâttuk Rigolettimi Joli 8 -10. PiusigiKattajattitut ilonnaini katimaniujuni, NEC pulâgiattausongulâttut unnusami Joli 8, pigiallutik 7 p.m.
Adijigengitunik NunaKakKâsimajuit Ullungani pigalattuKalâkKuk ilonnâni Nunatsiavut Joni 21-imi. PikKujigajakKunga ilonnainik Ikajuttaugutilinnik Labrador Inuit Nunamik Satusaisimanimut AngiKatigegutinganut ilaukKulugit piusiujunni nunagijatsini, ullusiugutiKallusi pimmagittumik ilikKusittinik.