AtuKatigennimut AngiKatigegutik

AtuKatigennik pivianattutinnik
Nakummek suliaKaKatigetsianinginnut, niKitsatagunnaKugut iluani Nunavik nunanginni, ammalu pigunnatimmijavut niKitsatagiamut iluani Nunatsiavut.

Nunatsiavut kavamanga atuKitigennimut angiKatigegutilik Inuit Nunavimmiut pigunnatitauttilugit niKitsatagiamut tungaviujunik. Tamanna tukiKavuk Labradorimi Init niKitsatagunnaKut Nunavik nunanginni, malillugit Nunavik Inuit maligatsangit. Ammalugiallak, Nunavimmiut niKitsatagunnaKut Nunatsiavummi malillutik maligatsatinnik.