AtuttauliaKininga Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutinga

Tigumiajuk ilonnainik tatigijaugiamut
Ilitatsiniagutta tugâgutittinik Labradorimi Inunnut, pitsatuniuvuk ilonnatik ilauKataujut LILCA (federal, prâvinsimi ammalu Nunatsiavut kavamangit) suliaKagiaKavut pigialimminik ilingajunik pikKujiusinut atâni AngiKatigegutiup.

Nunatsiavut kamagigialingit kamaKattavut atuttauliaKinitsanganik LILCA ukutigonak:

  • SatusaigiaKataugiaKavut asingillu katimajiuKatet sittutitsigiamut uKumaittunik pitjutaujunik
  • IlauKataullutik LILCA AtuttauliaKititsijingita katimajinginnut
  • kamagillugit ammalu puiguttailillugit atuttauliaKititsinimmut pivallianiujut ilautillugit sakKititsisimaningit ammalu aulatsijingit angajukKauKatiget katimajellu pijaugialet atâni AngiKatigegutimmi sollu Torngat Omajuligijingit Oganniaganillu AulatsiKatiget AngajukKauKatiget ammalu Avittusimajuni Pannaigiamut Pitsatunilet.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugu atuttauliaKititsinimmut pitjutaujut, apitsulauguk AtuttauliaKititsinimmut kamaji.

AtuttauliaKititsinimmut kamaji
Brian Lyall
Nunatsiavut kamagigialinginni
Fonninga: (709) 896-8582
Kagitaujakkut: brian_lyall@nunatsiavut.com

Atuvallijut Takujausot

Torngakuni Tilijaumajut (Torngat Omajuligijingit Oganniaganillu AulatsiKatigejut AngajukKauKatiget)