Idluatsaivinni Maligatsait, Nunalinnut Ilingajut, Illuit ammalu Nunalet Maligatsangit

SuliaKannik piunitsamik sivunitsatinnut
IkajuttiKalluni unuttunik asinginnik kiggatuttinik nunalinni, ammalu kavamamik, una suliaKapvik kamaKattavut unuttunik suliagijaugialinnik pivalliajuni ammalu Kanuttogijaujunik ilingajunik sivunitsatinnut nunalittini inuKutittinilu.

Idluatsaivini Maligatsait

Una suliaKapvik Nunatsiavut kamagigialinginni kamaKattavut pitaKattisidlutik idluatsaivini ikKatuijinik ilonnainut suliaKapvinut Nunatsiavut kavamangani, AngajukKaunet katimajinginni, ammalu Nunatsiavut katimajitsuanginni. Tamakkua ikajuttaugutet ilautitsivuk atuinnaguttisigiamik Kimiggulugillu kavamami kântraktiuKattajut, Nunatsiavut maligatsangit malittaugialellu, ilonnatik idluatsaivinut ilingajut ubvalu uKautjigiagutet pitjutigillugit kavamami aulatsinet. Piluattumik maligatsatigut ilisimatsiajut kântraktititauKattajut pigumajaulimmata.

Nunalinnut Ilingajut

SuliaKapvik kiggatuKattagivuk nunalinnut ilingajunik Kaujimattisigiamut kavamami, ikajutsidlugit Inuit Nunalet kavamangit nottitauvallianinginni namminik kavamaKagiamut ammalu kajusittisigiamut aulatsigiamut suliatsanik âkKitausimajut LILCA-mi. IkajutsiKattavut âkKigiattausonik atuttauliaKiningillu Inuit Nunalet Maligatsangit ammalu ikajutsidlutik ablasângutitsigiamut itjagatsanik suliagijaugialinnilu Inuit Nunalet kavamanginni malillugu Nunatsiavut kavamangata Inuit Maligatsangit.

Illuit

Nunatsiavut kamagigialinginni kamagiaKagivut pivalliatauningit illunut maligatsait Nunatsiavut kavamangani ammalu kiggatullugit kavamanga Torngat Avittusimajut Illuligijingita katutjiKatigenga. SuliaKapvik mânnaujuk isumatsasiujuk pivitsaugajattunik pivalliagiamut Nunatsiavut Illunik kuaparesangani kamagiaKalâttuk Inuit illusanginni Nunatsiavummi.

Nunalet Maligatsangit

Nunatsiavut kavamanga suli âkKisisimangitut atuKatigennimik nunalinni maligatsatigut. Taimaigaluattilugu, Nunatsiavut kamagigialingit pitaKattisivut ikajuttaugutinik Ikajuttaugutilinnut pilukâsimajunut ilingajunik; kiggatuttiKadlutik nunalinni avittusimajunilu katimajinik angajukKauKatigenillu; ammalu kamainnaKattajut ilingajunik prâvinsimi SuliaKapvingata Maligatsaligijinginnik.

KaujisagiallagunnaKusi, apitsulugu Aulatsijingita Maligatsaligijet

Aulatsiji Maligatsaligijini
Loretta Michelin
SuliaKapvinga Nunatsiavummi Tilijaumajut
Fonninga: 1-514-564-1693