IlinniavitsualiaKattajunut Ilinniajunut Ikajuttaugutet (PSSSP)

Ikajutsinik ilinnianinnik
Suliatsatigut, ikajutsigunnaKugut unuttunik Ikajuttaugutilinnik ilinniavitsualiagumajunut ilinniagiattulutik.

Suliatsait Kanuilingausingit

SuliaKapvik Kuviasujuk ikajutsigiamut piggagasuanningit Labradorimi Inuit ilinniavitsualiagumajut  ilinniagiallutik Ilinniavitsuani Ikajuttaugutinginnut  (PSSSP).

Kenaujait ukutigonak PSSSP atuinnaujut ilonnainut Ikajutaugutilinnut Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani (LILCA) ikajuttaunitsanginnut ilisagiamik ilinniavitsuani pitâgiamut ilisimagialinginnik ammalu ilisimajaugialinnik suliatsatâgiamut.  PSSSP pitaKattisivuk tamâginnik kenaujatigut kenaujatigongitullu ikajugiamik ilaugunnatunik ilinniajunik.  Kenaujatigut ikajotet ilautitsivut ilinniagiamut ammalu sunanik akilittugialinnik, allanut akingit, ingigganimmut, takKimi inosugunginnik, ilinniatitaugiamut ikajotet.  Ilangit maligatsalet, takugit Ilinniajut AllaKutinga tukisinattunik Kaujisagiallagiamut.

Una PSSSP ikajutsiKattamijuk ilinniavimmi pijagetsiasimajunik unuttunik nalunaikkutatâdlutik aittosianillu, kamagidlugit atuinnauningit kenaujait atunit jârimi.

Una PSSSP aittuiKattamijut kenaujatigongituk ikajotinik sollu saipatsataugialinnik ilangaulluni Kinugautini piusik, ingiggainangituk inunnik ikajotik ilinniatitsiKadlutik ilinniavinillu ilingajunik ilinniajut pivalliaKullugit.

Ilaugunnanik

Una PSSSP atuinnaujuk ilonnainut LILCA Ikajuttaugutilinginnut. Kinugajut atingit ilaugiaKavut ilinniavinni ilinnialutik atautsimillonet jârimi taitsumani inut ilinniavitsuani ilinniatillugit. Ilagiallugu, Kinugajut pisimagiaKavut ukuninga;

  • Pitsiasimallutik pijagellutik ilinniavini ammalu angittausimallutik nalunaikkutaligijinut Canadamiuni inuit ilinniavitsuanginni ubvalu inummaget ilinniavinginni ilinnialutik kingulliani ilinniavimmi pijageniallutik nalunnaikkutattâlutik pisimajaminik;
    UBVALU
  • Angittausimallutik jârikKutunitsaulutik ilinniajut nalunaikkutattâgiamik Canadamiut inuit ilinniavitsuanginni ubvalu inummaget ilinniavinginni ilinnialutik kingulliani ilinniavimmi pijageniallutik nalunaikkutattâlutik pisimajaminik;UBVALU
  • Pitâsimallutik sivungani ikajotimmik PSSSP-kunit ammalu angittausimallutik ilinniagiallagiamut nalunaikkutattâgiamik Canadamiut inuit ilinniavitsuanginni.

PSSSP ikajutsiKattavuk sitamanik adjigengitunik ilinniavitsuani ilinniajunik :

  • UCEP-Ilinniavitsuami Inummaget Ilaugiamut Ilinniavingani;
  • Level I-Inummaget Ilinniavinga Ilisagatsanillu;
  • Level II-Pijagesimangitunik Ilinniavini;
  • Level III-Puttunitsanik ubvalu Ilisimatsiagiamut Ilitagijaugutimmik Ilinniajunik.

Kinugautinut Piusiugialik Nâjinitsangillu

Kinugajuk maligiaKavut pingasunik piusiugialinnik ilauttitautillugit pisogijaugialet ilauKataugiamut saipatsataugiamut katimanet ammalu ilonnâgut ilauKataulluni allaKattalugit.

Kinugautet ilaugiamut ilonnâgut ammalu ilatuinnangani tikisimagialet Aulatsivillagimmut SuliaKapvimut sivungani Mertz 1.  Kaujimagit nâjinitsanga ulluk ilingajunik ilonnainut ilinniavimmegiaKanimmut.  kisimi tatattugesimajut tatattugait tigujauKattaniattut.

Nallituinnangit Kinugautet tikippata kingungani Mertz 1 isumagijauniattut upalusimajut ammalu kamagijaugunnatut ilonnatik tatattutaugesimajut Kinugautet kamagijaukKâtillugit.

Tukilinnik Kaujigatsanik ilauKataugiamut, Kinugagiamut piusiugialinnik ammalu ilingajunik ikajutsitaugiamut allasimajunik maligatsanillu, takugit PSSSP Ilinniajut AllaKutinga ubvalu apitsulugu PSSSP suliaKapvinga uvani:

Nunatsiavut kavamanga – PSSSP
95 LeMarchant Road, Suite 203
St. John’s, NL A1C 2H1
Fonninga: (709) 754-2587
AkiKangituk: 1-877-777-2589
Sukkajuk: (709) 754-2364
Kagitaujakkut: psssp@nunatsiavut.com

Visit the PSSSP page for more information