Iluani kavamaup kamagijaugialet

kamatsianik ilauKatigetsianimmik
SuliaKaKatigillugit tamammik federal ammalu prâvinsiup kavamâgik, ammalu asingit Inuit, Tilijaumajut suliaKaKattavut kiggatudlutik kamatsiagiamik pivitsagijattinik ammalu tugâgutittinik atuttausiagaluammangâta.

Tilijaumajut suliaKaKattavut kiggatudlutik Nunatsiavut kavamanganik kamatsiagiamut pivitsangit Labradorimi Inuit maligatsailu Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani ilitagijautsiagaluammangâta sulijugijaummangâtalu federal ammalu prâvinsiup kavamâginnut.  Tilijaumajut kamaKattavut ilingajunik kavamanganut Canada ammalu kavamanganut Newfoundland Labradoriullu; ilauKattamijut katimajuni sollu Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingata katimajinginni (LCAC).

Tilijaumajut kamaKattagivut pimmagiuninga inuit Kaujimatigenitsangit pivallianinginni Inunnik Canadami ammalu silatsualimâmi kamagiamut tugâgutittinik.  Tamanna atullugu tugâgutivut, AngajukKâk itsivaKatauKattajut AngajukKauKatigenginni  Inuit Tapiriit Kanatami, silatsualimâmi Inuit katutjiKatigenga.