Inuit Namminingit

SakKititsinik tatigijaugunnatumik ilusitsamik
Ilautillugit asingit suliatsait, Nunatsiavut kamagigialingit kamagiaKaKattagivut atugatsanik namminik aulatauKattajut Nunatsiavut kavamanganut.

Nunatsiavut kamagigialinginnik kamaKattavut pannaigialinnik, ilusitsangit, sanagiamut, ammalu kamagillugit inuit namminingit Nunatsiavummi.  Inui tnamminingit ilautitsivut Nunatsiavut kavamangata namminingit atugatsait ukua:

  • Aulataunitsangit kavamami ikajuttaugutet (sollu inuit inositsiagittotitsigasuannimut, paitsivet);
  • SuliaKattet Illungit Nunatsiavummi;
  • SuliaKapvet illuit;
  • Ammalu Nunatsiavut katimajitsuangata Illungit

KaujisagiallagunnaKusi, apitsulugu PiKutinik Aulatsiji:

PiKutinik Aulatsiji
Brian Flowers
SuliaKapvingani Nunatsiavut kamagigialinginni
Fonninga: (709) 933-3777 atugiallalugu 227
Kagitaujakkut: brian_flowers@nunatsiavut.com