Inuit NiKitsatagiamut Pivitsangit

kamannik pigumajannik
IkajuttaugutiKallutit Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani, unuttunik pivitsaKavugut niKitsatagiamik omajunik, piguttunik, oganik iluani Labradorimi Inuit Satusasimajanginni Nunani.

Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutinga âkKisisimajuk Inuit oganniagatsanginnik, omajunniagatsanginnik, mikigiannik, ammalu piuliukKaigiamik pivitsanginnik Labradorimi Inuit Satusasimajanginni Nunani (LISA) ammalu âkKisuidlutik allasimajunik taikkununga iniKajunut silatingani LISA. NiKitsatagiamut pitjutaujut aulatauKattavut Asiangusonik Pivianattunik suliaKapvimi.

NiKitsait Oganniagait

Labradorimi Inuit pivitsaKavut oganniagiamik ilonnâni LISA-mi Kangatuinnak jârimi Katsituinnanik pikKujaugusimmitut nâmmagijaminik pigumajaminik niKitsanik, inuit, ammalu ullusiugutitsanik (kisiani katillugit pijaugunnatut niKitsatagiangit âkKitausimajut Ministerimut asikKitailigiamut ilingajut). Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet Ikajuttaugutilingit pivitsaKajut ilauKataugiamut niKitsasiunnimik oganniaganik Satusattausimajuni Nunani.

Aullaigatsait Oganniagait

Nunatsiavut kavamanga pijaugunnatunik tigumiajut maligatsaKatillugit KatsiugiaKammangâta adjigengituit aullaitausot ogait Kanuittutuinnait.

Omajunnianik PiuliukKainillu

Labradorimi Inuit ilonnâgut pivitsaKavut niKitsatagiamik omajunik piguttunillu Labradorimi Inuit Nunanginni (malillugit pijaugiaKangitut uKautaujut kapital 12-mi LILCA-mi). Labradorimi Inuit pivitsaKammijut niKitsatagiamik omajunik piguttunillu ionnâni LISA-mi Kangatuinnak jârimi pigumajaminik niKitsagillugit, inuit, ullusiugutitsait (kisiani katillugit pijaugunnatut niKitsatagiangit âkKitausimajut Ministerimut asikKitailigiamut ilingajut). Labradorimi Inuit Nunani Satusasimajanginni Ikajuttaugutilet pivitsaKavut niKitsatagiamik omajunik piguttunillu Satusattausimajuni Nunani.

Aullaigatsatigut Pivallianet

Labradorimi Inuit sivullipautijaugiaKavut pivitsangit nutât aullaigatsait omajuit napâttuilu sakKipata LISA-mi.

Nottisinik Pivitsaujunik

Labradorimi Inuit nottisigunnaKut niKitsatagiamut pivitsaujunik aippaminollugit, sugusimminut, ubvalu asinginnut nunaKakKâsimajumut inummut iluani Labradorimi Inuit Satusasimajanginni Nunani. Nottisigiamut maligatsaKavut malittaugialinnilu âkKitausimajut Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani (LILCA).
KaujisagiallagunnaKusi, takullugit Oganniagait ammalu Omajuit allatausimajut Ikajuttaugutilinnut Kaujigatsait.