Inuit NiKitsatagunnatangit

SuliaKaKatigennik sakKijânginnaniattunik
Kaujimattisinikkut niKitsatagiamik suliaKapvitinni, kamatsiagiaKavutit aulatsigiamut pivianattuKutittinik ammalu sivunitsatinni pitsiagiamut avittusimajuttini.

Ilangaulluni suliatsanginni aulatsigiamut asiangusonik pivianattutinnik, Asiangusonik Pivianattunik SuliaKapvik kamagiaKavuk aulatsilutik inunnik inositsiagittotitsigasuannimut niKitsatigut adjingitut asikKitailigiamullu. Ikajutsigiamut suliaKapvik piggagasuaKattavuk kamatsiagiamut niKitsatagatsanik, ilonnatik Inuit ukautijaujut KaujimattisiKattagialet niKitsatajaminik Nunatsiavut kavamangata AsikKitailigiamut kamajinganik.

Nain

Simon Kohlmeister
AsikKitailigiamut kamaji
(709) 922-2942 atugiallalugu 237
simon_kohlmeister@nunatsiavut.com

Hopedale

Ian Winters
AsikKitailigiamut kamaji
(709) 933-3777 atugiallalugu 228
ian_winters@nunatsiavut.com

Postville

George Gear
AsikKitailigiamut kamaji
(709) 479-9763
george_gear@nunatsiavut.com

Makkovik

Errol Andersen
Aulatsijik AsikKitailigiamut kamaji
(709) 923-2365 ext. 226
errol_andersen@nunatsiavut.com

Rigolet

David Wolfrey
AsikKitailigiamut kamaji
(709) 947-3542
david_wolfrey@nunatsiavut.com

Upper Lake Melville

Joseph Townley
AsikKitailigiamut kamaji
(709) 896-8582
joseph_townley@nunatsiavut.com

North West River

Dean McLean
AsikKitailigiamut kamaji
(709) 497-8725
dean_mclean@nunatsiavut.com

PitaKagiaKappata asikKitailigiamut tugâgutinik, kavamak âkKisigiaKagajakKuk Inuit niKitsatagiamut atugialinginnik ilingajunik omajunut ubvalu oganniagatsanut ubvalu adjigengitunik omajunik.  Taimaigajappat, Inuit niKitsatagiaKalâkKut Inuit niKitsatagiamut maligialinginnik omajunut ubvalu oganniaganut.