Itsasuanitait

Piulimatsinik piusiumitigasuallugillu sivullivinivut
Ilangaullutik taimanganit iniKasimajut Canadami, inuKutivut angijumik piusiKavut siagunitanik uvagut piulimagumajavut piusiumitillugillu

Nunatsiavut kavamnaga kamagiaKavuk piulimatsigiamik paigillugillu itsasuanitait pivianattut Labradorimi Inuit Nunanginni (LIL).  kamagijaugialet imailingajut:

Kanuk PigiaKavinga Nagvâguma Itsasuanitammeng?

Itsasuanitait pimmagiuvut uvattinik Kaujititsisongummata Kaujigatsanik siagunitanik.  Taimaigaluattilugu, itsasuanitak papvisâttaupat, ubvalu pejauppat ininganit, Kaujiusigigajattinik Kaujigajangilagut.  Itsasuanitait pivianattut siKuttigesot asitâgunnagatillu.  Papvisâttaupata ubvalu siKuttitauppata asiusot isuKangitumut.  Tamanna pitjutigillugu maligatsaKavuk paigijaunitsanginnut itsasuanitat pivianattuit tamatsumani nunatsuami tigujaugiaKangitut maligatsatigut kinatuinnamut kisiani ilisimatsiajumut Pigunnautimmik Tigumiajumut kamagiamut itsasuanitanik ubvalu itsasuanitanik nunanik.  Maligatsatigut pisijaugiaKangitut, aullaitaugiaKangitut, ubvalu tautsegutigillugit itsasuanitait sunatuinnait taimaimmat tamanna tukinga kenaujatigut akiKangitut.  Illinattut Kaujisapviusongugamik.

PijâkKumiungituk nagvâguvit itsasuanitammik, pimmagiuvuk tamânettilugu attutaugiaKangituk, ammalu sunaligigutsi nunami tagvainak nukKagiaKavusi,

taimaingikutsi siKuttiginiakKusi tamatsuminga.  Piunippaugajattuk allalutit takujannik, adjiliullugu, Kaujititsiniallutit Nunatsiavut Itsasuanitaligijingata SuliaKapvinganik (NAO) pigunnasituaguvit.  Ikpiniaguvit ininga itsasuanitaup ulugianattumenninganik, pimmagiuvuk Kaujititsilutit NAO-mik pigunnasituaguvit.  Ikajulaugitsi paigillugit itsasuanitait siagunitait Nunatsiavummi sulijugillugit itsasuanitait nunait ammalu piKutittangit, siKuttingimagillugit, Kaujititsilutit NAO-mik takuguvit taimaittunik.

KaujititsigunnaKutit NAO suliaKapvinganik uKautillugu Nunatsiavut kavamangani Itsasuanitaligiji:

Itsasuanitaligiji
Jamie Brake
25 Ikajuktauvik Road
P.O Box 430
Nain, Nunatsiavut
A0P 1L0
Fonninga: (709) 922-2942 ext. 240
Sukkajukkut: (709) 922-2863
Kagitaujakkut: jamie_brake@nunatsiavut.com