Kaujimattisijet Kagitaujattigut (IT)

IlauKataunik nunatsuamut uvattinullu
Tigumiallutik ullumi atutsiajunillu piusiujunik Kaujimattisigiamut asinginnilu atugatsanik suliaKautinik iluani kavamatta pigunnatitsivuk uvattinik ilauKataugiamut nunatsuami ilinnulu. Tamanna isumagillugu, IT suliaKattivut kamaKattavut kavamami ammalu inuKutittinik atutsiaKullugit tamakkuninga piusiujunik.

Kaujimattisigiamut Kaujimattisigiamullu atuttauKattajut atutsiaKattavait Nunatsiavut kavamangata aulatsijingita ikajotinillu aulatsidlutik Labradorimi Inunnut. KaujimattisiKattajut atudlugillu suliaKautet Nunatsiavut SuliaKattingita, ammalu tâkkua atuttauKattavut Kaujimattisigiamut Ikajuttaugutilinnik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani ilonnâni Nunatsiavummi Canadamilu.

Nunatsiavut kavamanta Kagitaujaligigiamut suliaKapvinga ikajutsiKattavuk Nunatsiavut SuliaKattinginnik ammalu Nunatsiavut katimajitsuanginnik. Ukua ilautillugit ikajuttaudlutik Kagitaujatigut ikajuttaugialet, suliaKautet sanajaugiallagiaKalippata uKautjigiagutet pisiniagutellu. IT maligatsangit âkKitaumajut, tigumiallutik aulallugillu suliaKautet Kagitaujanik lainsingitigut angiKatigegutet, asingillu ilingajut suliagijaugialinnut pijaugiaKalippata.

SuliaKapvik kamaKattagivut Kagitaujatigut piusiumiutaugajatunik atugatsanillu, tigumiallutik sivunitsatinni Kaujiagatsanik KaujimaKatigegiamullu atugatsanik piunitsauniammat ikajuttigennik Kaujimattisigiamullu atuttaugunnatut Nunatsiavut kavamangani. Pivitsaugajattut kamagijauKattajut timingutitaudlutillu akunimut maligatsait suliaKapvimi pannaigiamut.