Kaujimattisinik

kinakkutuinnait Kaujimattitauningit
Imminik pisittotigivugut takutsaunittinik sulijodlutalu kavamaudluta, ammalu Kaujimattisigiamut suliaKavinga Tilijausimajuni kamagiaKaKattajut tamakkuninga kamagijaugialinnik suliagillugit Kanutuinnak piusittini.

Angmaluta tatigijausongullutalu pigiaKavait Nunatsiavut kavamangata.  Kaujimattisinimmut suliaKapvik kamagiaKavuk ilonnatik Ikajuttaugutilet Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani ammalu asinginnik inuit Kaujimattitautillugit pivitsanginni atutsiajumillu pitjutigillugit suliagijavut ammalu pivallianingit Nunatsiavut kavamangata.

SuliaKapvinga ilautitsivuk sivukkatattinik Nunalinni Inunnik Kaujimattisijinik (CLO) suliaKaKattajut kiggatudlutik akungani Labradorimi Inuit ammalu Nunatsiavut kavamangani.  CLO-kut suliaKaKattavut nunalinni, Kaujimattisigiamik akungani Kaujimattisijet suliaKapvingata ammalu Ikajuttaugutilet, aulatsidlutik nunalinni katimanitsanik, kamaKattadlutik angnigusunnisanik, ammalu ikajudlugit Ikajuttaugutilet Kaujimagumajanginnik Kinugappata.

Ukutigonak Sananguativut Atuagatsanik Allavingani, Kaujimattisijet suliaKapvinga sakKititsiKattavuk adjigengitunik tamâginnik uKausilinnik (Kallunâtitut Inuktitullu) atuagatsanik ikajutsigiamut Kaujimattisijet tugâgutinginnik, ilauttilugit Nunatsiavut kavamangata Jâri Tamât Kaujititsiutinga.

Kaujimattisigiamut suliaKapvinga kamaKattagivuk sakKititsigiamik ilonnainik Kaujigatsanik kiggatullutik Nunatsiavut kavamanganik, kamaKattadlutik ingiggainattunik ilingajunik unikkausiliuttinut katutjiKatigenut, aulatsidlutik tusagatsanik katimajuni, ammalu kamagidlugit kavamamik Kagitaujamettut.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit Nunatsiavummi Tilijaumajut Kaujimattisiutinginnik, apitsulauguk Nunatsini Inunnik kiggatutti ubvalu Aulatsijinga Kaujimattisigiamut.

Aulatsiji Kaujimattisigiamut

Bert Pomeroy
Nunatsiavummi Tilijaumajuk
Fonninga: (709) 896-8582
Kagitaujakkut: bert_pomeroy@nunatsiavut.com