Nunamik Atugiamut Pannaigutik

Aulatsinik sivunitsatinni
Ilangaulluni Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani, âkKisisimavugut Avittusimajuni Nunait Atuttaugiangit Pannaigutinganik aulatsisiagiamut nunattinik, imanik, pivianattunillu.

Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutinga pikKujivuk Avittusimajuni Nunanik Atugiamut Pannaigutinga sakKititaukKulugu aulatsigiamut atuttaunitsanga nunak, imak, ammalu pivianattut Labradorimi Inuit Satusasimajanginni Nunani (LISA), ilautillugit Labradorimi Inuit Nunangit.

Avittusimajunik Pannaigiamut Pitsatunik (RPA) sakKititaulauttut âkKisuttaudlunilu Kinugagiamut Nunanik Atugiamut Pannaigutimmik malillugu Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutinga Ikajuttaugutilinnut Nunatsiavummi.

ÂkKigiattausok Nunanik Atugiamut Pannaigutik âkKitausimajuk inuit Kaujimattitautillugit iluani ilonnaini Inuit Nunalinginni, ammalu Happy Valley-Goose Baymi, North West River, Mud Lake, ammalu St. John’s. RPA tilitsiniattilugu katimajitsanik aulatsigiamut inuit katimattitautillugit ilonnâni prâvinsimi Newfoundland Labradorimilu ammalu uKautjigiagutinik âkKigiattausomi pannaigutimmi. RPA isumatsasiusimalauttut uKautausimajunik katimattisijimut ammalu tunijaudlutik âkKigiattausot pannaigutet tamâginnut Nunatsiavut kavamanganut ammalu prâvinsimi kavamanganut isumatsasiugutitsautillugit.

Nunamik Atugiamut Pannaigutik angiutausimalauttut allasimaningit Nunatsiavut AngajukKaunet katimajinginnut. Taimaigaluattilugu, suli angiutausimangituk Nunatsiavut Illusuangani katimajitsuanginnut.

Nunamik Atugiamut Pannaigutik tunijausimalauttut prâvinsiup kavamanganut Mertz 2011-mi. Ullumimunut, Kinuagijausimajut Nunamik Atugiamut Pannaigutik suli angiutausimangituk prâvinsimut.