SuliaKapvimi Kanuilingauset

kiggatuttauvutit
Ilauttitaujut AngajukKâk, Allatinga Nunatsiavut AngajukKaunet katimajingit, ammalu Aulatsijinga Kaujimattisigiamut, SuliaKatti pannaigutinik ikajutsigiamullu kavamattinik.

Aksunai!  Tujummigasi Nunatsiavummi Tilijaumajut.

Nunatsiavummi Tilijaumajut kiggatuKattavut Labradorimi Inunnik pitaKattidlugit pannaigutinik ammalu ikajutsiutinik Nunatsiavut kavamangani.

Aulatsitillugu AngajukKâk, Tilijaumajut kamagiaKavut uKautjigiagunnalutik aulatsivimmi ikajutsilutik Nunatsiavut AngajukKaunet katimajinginni ammalu ikajutsilutik pannaigutik pannaitauninga aulatsilutillu pivallianiujunik Nunatsiavut kavamangani.  Tilijaumajut kamagiaKagivut iluani kavamaup suliatsanik Kaujimattisillutillu pivallianiujunik.

Tilijaumajuni ilaujut AngajukKâk, Allatinga Nunatsiavut AngajukKaunet katimajinginni, ammalu Aulatsijinga Kaujimattisigiamut.