Paitsijet ApvitaKattajut

Inositsiagittut inuit, inositsiagittut nunalet
PitsatuniKatuinnavugut inuttinut nunagijattini, taimaimmat suliaKapvinga Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu unuttunik paitsijiKavuk apvitattinik inositsiagittotitsigasuannimut ilingajuk ilonnani avittusimajuttini.

SuliaKapvimi inuit inositsiagittotitaugasuanninginni kamaluaKattavut Kanimmasittâtailititsigiamut ammalu piusiumititagasuallugit inositsiagittonitsangit Nunatsiavut nunalingit. Paitsijet Apvitattet, ikajutsitaudlutik asinginnut kiggatuttinut Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Sivukkatattinginnut, kamaKattavut unuttunik nunalinni ilauttitautillugit kapottaugiaKaKattajut. Puvallumangâta kamagillugit ammalu sunanik Kaujimattitaullutik, nuliaKattanimmut inositsiagittotitsigasuannik, HPV kapputet piusiumitigasualulgit, aittotaugunnatut KaujimajaugiaKaningit, Kanimmasittâtailigiamut pannainik, ilisimailingattailigiamut (omajuKutet kapputingit), ammalu asingit unuttut.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit Inuit Inositsiaigttotitaugasuanningit nunatsini, apitsulaugit DHSD nunalet suliaKapvinganik.

Nain-imi

Laura Downing
Paitsijik Apvitattik
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 922-2962
Kagitaujakkut: Laura_Downing@nunatsiavut.com

Marilyn MacGillivary
Nunalinni Paitsijik Apvitatti
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 922-2962
Kagitaujakkut: Marilyn_MacGillivary@nunatsiavut.com

Regina Saimat
Nunalt Inositsiagittotitsigasuannimut Ikajuttinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 922-2962 atugiallalugu 238
Kagitaujakkut: Regina_Saimat@nunatsiavut.com

Hopedale-mi

Kim Dicker
Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Paitsijinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 933-3894 atugiallalugu 230
Kagitaujakkut: Kim_Dicker@nunatsiavut.com

Rose Lucy
Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Paitsijet Ikajuttinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 933-3894 atugiallalugu 235
Kagitaujakkut: Rose_Lucy@nunatsiavut.com

KipukKak

Joan Goudie
Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Paitsijinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 479-9842
Kagitaujakkut: joan_goudie@nunatsiavut.com

Makkovik

Dawn Michelin
Paitsijik Apvitattik/Angiggamejunik Paitsiji
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 923-2240
Kagitaujakkut: Dawn_Michelin@nunatsiavut.com

Kim Andersen
Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Ikajuttinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 923-2297
Kagitaujakkut: Kim_Andersen@nunatsiavut.com

Rigolet

Michelle Sheppard
Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Paitsijinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 947-3328 atugiallalugu 259
Kagitaujakkut: michelle_sheppard@nunatsiavut.com

Carly Blake
Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut Ikajuttinga
SuliaKapvingani Inositsiagittotitsigasuannimut Pivalliataugutinullu
Fonninga: (709) 947-3321 atugiallalugu 257
Kagitaujakkut: carly_blake@nunatsiavut.com