SilakKijapvet Paigijaujuillu Nunait

Kaujilaukkit ânanâvut
Pitalik ilanganik Canadami nutângunippâmik Silatsualimâmi SilakKijapvimik, ammaluttauk unuttunik asinginnik paigijaujunik nunanik, Nunatsiavut adjiKangituk avittusimajuk Kaujijaugialik ilonnainut.

Torngat KakKasuanginni Silatsualimâmi SilakKijapvik anginiKavuk 9,700 square kilometresinik taggânimiungunippâk avittusimajuni Nunatsiavummi. Canadaup nutângunippâk Silatsualimâmi SilakKijapvik, sakKititausimajuk pititsitillugu Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutinga. Kaujisagiallagumagutsi silakKijajpvimik, takulaugit SilakKijattuligijet Canadami Kagitaujanga.

Kaujisagiallagumagutsi silakKijapvimi inigijauKattajumik kangidluasummik, takulaugit Kagitaujakkut.

SuliaKapvinga Nunanik Nunamilu Pivianattunik kamagiaKaKattavuk atuttauliaKinitsangit Attutaunimmut ammalu Ikajuttaugutet AngiKatigegutinganik (IBA) Torngat KakKasuanginni Silatsualimâmi SilakKijapvimik. Tânna IBA pitaKattisivuk Inunnik ilauKatajunik aulatsigiamut silakKijapvimik, Kaujisagiamut ammalu nunamiutanginnik aulatsigiamut, ammaluttauk ilinniatitsidlutik, suliaKattisidlutik, kenaujaliugutinillu pivitsaujunik.
SuliaKapvik ilauKatauKattagivuk Pimmagittumik katimajinut sakKititausimaninga Silatsualimâmi SilakKijapvik Mealy KakKasuanginni avittusimajuni Labradorimi.