SuliaKattuliginik

SuliaKattisinik inuKutittinik
Uppivugut inuKutivut suliaKattisianguninginnik ilisimatsiadlutik Kaujimatsiadlutillu adjigengituni suliatsani, SuliaKattinik suliaKapvivut kamaKattavuk pivitsaKattisidlutik inunnik sollu igvit takutitsisongugiamut sulijumik.

Pivallianik suliatsanginni iluani Nunatsiavut kavamangata SuliaKattinginni pimmagiuvuk kamatsiagiamut aulatsisiasonik suliaKattinik kiggatugiamut Ikajuttaugutilinnik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingani.  SuliaKattinik suliaKapvik ikajutsiKattavuk Nunatsiavut kavamangata suliaKapvinginik Kinijadlutik, pannaidlutik, maligatsanik âkKisuidlutik, suliatsangit Kimiggutautillugit, nottitauKattadlutik, ilisattitaudlutik, suliaKattinut ilingajut, suliaKattet maligatsangit âkKisuttaudlutik.  SuliaKapvivut aulatauvuk Nunatsiavut SuliaKattinik PikKujanganut.

Tigumiagiamut tugâgutinik namminik kavamaKagiamut, suliaKapvik KiniKattavuk suliaKattinik ilisimatsiajunik Ikajuttaugutilinnik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatiegutingani.  Nunatsiavut kavamangata SuliaKattingit ununniKavut 85 per centikasât Ikajuttaugutilet iniKadlutik Nunatsiavummi, Upper Lake Melvillemi ammalu St. John’simi.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit suliaKattet pivitsagijangit Nunatsiavut kavamangani, takulaugit Suliatsait allataumajut.

Malillugu Labradorimi Inuit Maligatsasuanga, Nain aulatsivillagiuvuk ammalu Hopedale kavamamut inillagiutillugu Nunatsiavut kavamanganut, suliaKapviKadlutik sakKititausimajut Nunatsiavut nunalinginni.  Nunatsiavut kavamanga âkKitausimajuk ammalu suliaKajuk pannaigiamut nottisigiamik ilonnainik Nunatsiavut suliaKattinginnik, pigiaKagutik, Nunatsiavummut.