Torngâsok IlikKusiligijet SuliaKapvinga

kamatsialutik sivunitsatinni uKausittinik ilikKusinillu
Unuttunik suliatsani atugatsanillu, suliaKapvik pitaKattisigunnatuk atuttaugatsanik pigiaKagutik inosuttunut inummaginnut pivalliagiamik sulijutsanimmik Kanuttonimmilu kinakkomangâtik.

SuliaKapvinga IlikKuset, UKauset Niuggunellu kamagijauKattavut Torngâsok IlikKusiligijingita SuliaKapvinganut suliatsangit kamaluadlutik piulimatsiagiamut, paitsigiamut, piusiumititsigiamut, ammalu piusiumiKullugit Labrdorimi Inuit uKausingit ilikKusingillu.

Torngâsok pitaKattisivuk ilingajunik uKausinut ilikKusinullu ilingajut atugatsanginnut suliagijaugialinnulu ilautillugit ukua:

  • NunaKakKâsimajut uKausingit – sakKititaumajuk:  uKausinik ilinnianik aullâsimavimmi ammalu asingit pivitsangit Inuit inosuttuit inummagellu ilinniagiamik uKâlagiamillu Inuttitut.
  • Una Ilisautikka Inuttitut SakKititaumajuk: pivalliatauningit siammatillugillu ilisautet ilauttilugit Inuttitut – Kallunâtitut ulinnaisigutik (Labradorimi Ulinnaisigutet); Rosetta Stone CD PIUSIK Inuttitut uKausinik ilinniagutik; suguset atuaganga Inuktitut uKausinik adjingualik (Atuagaga UKausinnut); ammalu tamâginnik uKausilik tigulajaumajut pisimajut 16-it Inuit unikkausingit  (Unikkâlautta).

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit atugatsait sakKititaumajullu, apitsulauguk UKausinik Aulatsiji

UKausinik Aulatsiji
Toni White
SuliaKapvingani IlikKusiligijet, Pinguanet Niuggunellu
Fonninga: (709) 922-2942 atugiallalugu 238
Kagitaujakkut: toni_white@nunatsiavut.com