Ilinnianik

Ilonnatik Ikajuttaugutilet Nunatsiavummi pivitsaKajut pitâgiamik kenaujatigut ikajuttaugutinik puttunitsani ilinniaviliagiamut.  SuliaKapvinga Ilinnianimmut ammalu kenaujaliugiamut Pivallianiujuni ikajutsigunnatut maggonik kenaujanik kamajinginnut iluani Nunatsiavut kavamangani.  Taikkua Puttunitsanik Ilinniagiamut IlinniaviliaKattajut Ikajuttaugutingit (PSSSP) ammalu Inuit Pathways.

PSSSP

PSSSP pitaKattisigunnatuk kenaujaKattisilluni ammalu kenaujatigongituk ikajotinik ilaugunnatunut ilinniajunut.  kenaujatigut ikajuttaugutet ilautitsijut ilisautitsanut ammalu sunait akilittaugiaKaninginnut, atuaganut akinik, ingiggagiamut akiliutitsanik, takKimi ikajuttaugutinik inogasuagiamut ammalu ilinniajuk ikajuttaugiaKappat ikajotinik.  Taimaigaluattilugu, ilangit maligatsaKavut.  Takulauguk PSSSP Student Handbook March 2018 Kaujisagiallagumagutsi ubvalu apitsulugit PSSSP suliaKapvinga mâni:

Nunatsiavut kavamanga – PSSSP
95 LeMarchant Road, Suite 203
St. John’s, NL
A1C 2H1
AkiKangituk: 1-877-777-2589
Ubvalu: 1-709-754-2587
Sukkajuk: 1-709-754-2364
Kagitaujakkut: psssp@nunatsiavut.com

Asingit Piulimajaujut AllaKutet

Ilinniajut AllaKutinga
PSSSP Student Handbook March 2018

Ilinniajut Tugâgutingit ammalu Ilinniagumajangit Angiutausimajut Tatattugait
Download

Tatattugak Ilinniagiamut Ikajuttaugutinut
Download

Tatattugak killigiutjigiamut Tatattugak
Download

Ilinniagiallagiamut Nutângutitsiutik Tatattugak
Download

Sharon Baikie IkKaumajaugutinga Ilitagijaugutik Ilaugunnanimmut Kaujigatsak
Download

Sharon Baikie IkKaumajaugutinga Ilitagijaugutik Tatattugak
Download

Ukiumi Ilinniaviliagiamut Nutângutitsiutik Tatattugak
Download

Inuit Pathways

Inuit Pathways sakKititausimajut angiKatigennikut Inunnik ammalu Inuit Pivalliatauningita Canadami atuttauliaKititsigiamut federal kavamangata NunaKakKâsimajut Inuit Pivianattunginnik Pivalliagiamut Pannaigutingani Nunatsiavummi.  Ikajutsigutet suliaKapvini ilinniatitaugiamut ammalu namminik kenaujaliugiamut pivallianiujunik ilingajunik Inunnut.

Atugatsait ukuninga ilautitsijut:  Ilisimagialinnik Pivalliagiamut, Imminik Pisongugiamik, SuliaKagiamut Ilisimajaugialinnik, Aujami Suliatsait, Imminik SuliaKagiamut Ikajuttaugutet (SEB), ammalu Suliatsanik Pigiasigiamut Ikajuttaugutet.

Kinugautinut ubvalu ilaugiamut maligatsait tamakkunani atuttaugunnatuni, adjiliulauguk nallingit ukunangat allaKutinit:

KaujisagiallagunnaKusi, takullugu SuliaKapvimi Ilinnianimmut kenaujaliugiamullu Pivalliagutet ubvalu apitsulugit Inuit Pathways SuliaKapvinga mâni:

Inuit Pathways
P.O Box 116
Makkovik, NL
A0P 1J0

AkiKangituk: 1-877-923-2171
Sukkajuk: (709) 923-2347

Suliatsait

Nunamik Satusaijet AngiKatigegutinga âkKitausimajuk ikajutsigiangit inuit Nunatsiavummi.  Nunatsiavut kavamanga Kanuttojuk atugiamik allatausimajunik Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingata âkKitaugusigisimajanganik akuninut ikajotinik, atutsiajunik suliatsanik, ammalu suliatsanik pivitsaujunik ikajuttaugutilittinut.

Ilanga allatausimajuk kamagigialinginnik SuliaKapvingata Ilinnianimmut kenaujatigullu Pivalliataugutinik ulinnaisivuk kamagasuadlunilu atuttaugunnatunik piusiumitigasuallugit pivitsaujuit suliatsani ammalu namminik suliatsaKagumajunut Labradorimi Inuit.  Atutaugunnatut ilautitsivut ukuninga:

  • Unutsitigiallugit Inuit ilauKataunitsangit suliaKattini;
  • Kamagitsialugit Inuit suliaKaKattajut suliaKapvini ammalu namminik kenaujaliugutilet ilauKataujut AttutauniuKattajunut Ikajuttaugutinullu AngiKatigegutinginni;
  • PitaKattitaullutik atuttaugunnatunik ilinniagiamut, piuliukKaigiamut ammalu atusongugiamut suliatsanik;
  • IkajuKattalutik piusiumitigasuallugillu Labradorimi Inuit namminik kenaujaliugiamut atullugit Nunatsiavut Namminik kenaujaliugiamut SuliaKapvinga Timingutitausimajuk.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit suliaKannik, ukua takullugit allatausimajut Kagitaujattigut:

Suliatsait Nunatsiavummi;

Suliatsait Nunatsiavut Group of Companiesikkuni

SuliaKapvingani Ilinnianimmut ammalu kenaujaliugiamut Pivalliagutini

Inuit Namminik kenaujaliugutilet Tugâgutingit