Insuarisimagatik Inositsiagittotitsigasuannimut Ikajuttaugutet (NIHB) atuttauKattajut silatsualimâmi atuttauKattavut akileKattajut ilanginnik ubvalu ilonnanginnik akilittaugialinnik ânniasiuttaunimmut, kigutinut, ammalu ejatsanut AITTOTAUKATTANGITUT asinginnut inositsiagittotitsigasuannimut pannaigutinut atuttauKattajunut First Nations Allanut ammalu Inunnut.

Nunatsiavut ikajuttaugutilinginnut, tamanna tukiKavuk NIHB aittuiKattaluni ikajuttaugutinik pitâgijausot prâvinsimi/nunalinni inositsiagittotitsigasuannimut pannaigutini, immigojut insuarinsitigut pannaigutet, ammalu SuliaKapvingani SuliaKattuligijet, SuliaKannimut ammalu Suliatsatigut.  Ikajuttaugutilet atugiaKavut asinginnik atuinnaujunik inositsiagittotitsigasuannimut pannaigutinik ammalu insuarinsitigut pivitsaujunik atugiasikKâgatik NIHB-kunit.

KaujisagiallagunnaKusi pitjutigillugit NIHB ikajotingit ammalu atugunnaKutit ikajuttaugutiliullutit, takugiattulaugit Kagitaujatigut SuliaKapvitinni Inositsiagittotitsigasuannimut ammalu Pivalliataugutinik pâginângani.