Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo
Suliatsait SuliaKaKatigilauttigut
Nunalinni Inositsiagittotitsigasuannimi SuliaKattik - Happy Valley-Goose Bay - 2 Positions

AngajukKâKalluni aulatsijigillu Sivukkatattimik, Nunalet Inositsiagittotitsigasuannimut SuliaKattinganik pannaigiaKavuk atuttauliaKititsilunilu inositsiagittotitsigasuannimut ilinniatitsiluni, pilukattailigiamut piusiumititsigiamullu suliatsanik iluanejunik SuliaKapvingani Inositsitsiagittotitsigasuannimut...

Atuatsigiallak
Nunaliujunik NiKitsaKattisinimmi SuliaKattik - Hopedale

kamagijaulluni Nunaliujuni NiKitsait kamagijaunninginni Aulatsijimut, Nunaliujuni NiKitsaKattisinnimik SuliaKattik kamagiaKalâkKuk pannaigutiKasongunnimik tuniukKaisongunnimillu niKitsanik kamatsianimmilu niKitsaKattisinnimik Hopedalimi NiKitsaKattisinimmi Suliangujumik. Suliatsatâjuk...

Atuatsigiallak
Suguset Paigillugit SuliaKattik - Akuniulunggitumi suliatsaKalluni tâvatuak suliatsaKagajattuk Jârimi Nalliutisimanningani - Hopedale

AngajukKâKalluni SuliaKaKatigettet Sivukkatattinganik, tânna Suguset Paigillugit SuliaKattik kamajiuttitaulâttuk atuinnautitsigiamik Suguset Pivalliatitaugutinginnut suliangujunik ikajotinnilu pikKujaugusimmitut NunaKakKâsimajut Pigiasiutinginnut Suliangujumut ammalu âkKisuttausimausigijangatut...

Atuatsigiallak