Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo
Suliatsait SuliaKaKatigilauttigut
DHSD - Nunaliujunik NiKitsaKattisinimmi Aulatsijik - Nain-imi

kamagijaulluni NiKitsait kamagijaunninginni Aulatsijimut, Nunaliujuni NiKitsaKattisinnimik Aulatsijik kamagiaKalâkKuk pannaigutiKasongunnimik kamatsianimmilu niKitsaKattisinimmik Nainimi NiKitsaKattisinimmi Suliangujumik. Tamatsuminga suliatsatâjuk Kangatuinnak ullotillugu suliaKagiaKaKattalâkKuk,...

Atuatsigiallak
LNR - Omajuliginimmik AngajukKâk - Nunatsiavut (Nain, Hopedale, Makkovik, Postville Rigolet-imillonet)

AngajukKâKalluni Aulatsijingata Asitâttaugunnatut Pivanniatuit, Omajuliginimmik AngajukKâk kamajiugialik aulataugiaKaninginnik ilonnainillu pijagiakKutujunik aulataugialinnik ilonnaita omajuliginnimut ikajotauKattatuit, maligatsaliuttauKattatuit sugalautauKattatuillu malillugit Labradorimi...

Atuatsigiallak
DHSD - NiKitsait kamagijaunninginni Aulatsijik - Nain

kamagijaulluni aulatsiningagut NiKitsait kamagijaunningita maligatsanginnik kamajimut, NiKitsait kamagijaunninginni Aulatsijik kamagiaKaKattalâkKuk ikajudjijiullunilu niKitsait kamagijaunningita ikajosinginnik, suliaKattinginillu.

Atuatsigiallak