Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo
Suliatsait SuliaKaKatigilauttigut
Ujaganniatulittânimmi kamajitsak - Nunatsiavut

kamagijaulluni Aulatsijimut Asiangutitaugunnangitunik Pivianattulittânimmut, Ujaganniatulittânimmut kamajitsak sivulittiulâttuk KimigguKattaniujumi angiutiKaKattaniujumilu ujaganniagatsanik Kinijasongugiamut angiutiusimajunik malillugit Nunatsiavut kavamangata kiugusigijangit Kinugautiujumut....

Atuatsigiallak
Suguset Paigillugit SuliaKattik - Postville

AngajukKâKalluni Suguset paigijauninginni aulatsijimik, tânna Suguset Paigillugit SuliaKattik kamajiuttitaulâttuk atuinnautitsigiamik Suguset Pivalliatitaugutinginnut suliangujunik ikajotinnilu pikKujaugusimmitut Nunalinnik Inositsiagittotitsigasuannimut Pannaigutimmi ammalu âkKisuttausimausigijangatut...

Atuatsigiallak
Ikajutsijitsak Illunik Aulatsijimmut - Happy Valley-Goose Bay

Aulataulluni Aulatsijinganut Inuligijet Pivalliatauningit, Ikajutsijik Illunik Aulatsijimmut kamagiaKavuk aulatsigiamut immigojunik unuttunik illunik pigumajaujunik ammalu/ubvalu ulugianattumejunik illusaKangitunik Upper Lake Melville nunalinginni.

Atuatsigiallak