Kaujisavalliatuinnalittilugit Inuit Kaujigatsanik Kagitaujatigut, Kaujimavugut pimmagiuninganik kamatsiagiaKannitinik unuttuit atuKattajut pigunnatillugit tamatsuminga Kagitaujattini. Taimaimmat, unuttunik atugatsanik pitaKattisivugut atuttausot nenitsilutik Kânganejunik takutsaujuni. Atugunnatisidluta Asianik Kinijagunnaningit, Atuagatsanik kisiani, ammalu unutsigiagunnatut ubvalu ikillilutik allasimajut anginingit, kamatsiavugut unuttunik inuit takugunnaningit Kagitaujattini. Ammaluttauk, asingit ilijausimajut unuttunik takunnaKullugit suliatsanik nagvâgunnaKullugit Kaujigatsanik Kaujigumajanginnik atullutik nigiugijamitut.

Ilisigiamik tamakkuninga malittaugialinnik Kagitaujattinut piusituinnauvuk pitaKattisigiamik takujaugunnatunik kavamamit tamâginnut inuKutittinut ammalu ilonnâgut inunnut.