Suliatsait

SakKititsigasuannik sivunittini
Tausindigiallatâni jâriusimalittuni, inogusiKasimalikKugut pivianattunik nunatsiavattini. Ullumi, taimâtsainak pivugut Kanutuinnak sungiutisavalliadlutalu unuttunik sakKiKattajunik inuttinut ilauKatauKattatillugit.