Nunalingit Nunatsiavut Inovut.  Inigisimalittavut ukiuttatumi avittusimajuit nunatsualimâmi akuniunitsak 5,000 jâret.  Kinguvânguvugut taimangasuanit Thulenut, omajunniativinet amujaumajut Labradorimut angijummaginnik apviKasimammat omajunillu.  Taijauvugut imappimiutait inuit, ilautsiagatta avatittinut.  Sivullipausimagivugut nunaliulluta inuit Canadami.

Sivullivinivut iniKasimavut taggâni satjugiangani Labrador ingiggaKattasimajut niKitsasiudutik pivianattunik nunami imappimilu.  Tausindigiallatâni jârini, ilauKataulaungilagut ubvalu ilaulaungilagut nallinginnut Europeamiut ilikKusinginnut.

1760-ni, Moraviamiut misiunet sivullipausimajut Europeamiut sakKigiamik taggâni Hamilton Inlet.  Misiunet tamânetillugit, inuit asianguvallianialidlutik inosingit.  Ingiggausingit nunalinni inosingillu ikajutsitausimangitut, ammalu misiunet tikiutjiniattilugit Kanimmasinnik nungotsiliaKidlutik inuKutittinik.  Taimaimmat, Inuit inosingit ilauliaKiniadlutik piusinginnut Newfoundland Labradorimilu.

Taimaigaluattilugu, tuKugainik inosinik 1920-ni sakKititsisimavuk inunnik kenaujaliugutinillu papvisânnikut.  Hudson’s Bay kampanet ammalu kamaKatauningit kavamait aulatsiliaKiniadlutik Moraviamiut niuvigvinginnik pitsianiagatillu.  CanadamiunguliaKititausimalittiluta, Moraviamiut katimmavinga, Grenfell Ânniasiupvinga, prâvinsimi kavamanga Newfoundlandimi nukKatitsisimaniadlutik ikajuttaugutinik taggâni nunalinnik Hebronimi, OKak, ammalu Nutâmi Nunalinni nottitaudlutik avittusimajuni ullumi Kaujimajaulittut Nunatsiavut, ammalu uKumaitsanik nottitausimanimmut ingiggainavuk uKausigigiallatâttaujuk ullumimunut.

 

Nutâk pigianniujuk Labradorimi Inunnut

1970-ni, Labradorimi Inuit katutjiKatigenninga (LIA) timingutitauniadluni, satusaiKatiKagumanialidluta kavamanganik Canadaup.  30-ni jâriusimalittuni, suliaKappâlaukKugut piusiumititsigiamut ilikKusittinik, inosittinik ammalu omagusittinik, Maligatsasuattigut, imminik aulatsinikkut, ammalu inuit pivitsangitigut.  Piggagasuannikut, pigiasidlasinnaniadluta takijukkut akKutikkut sakKititsigiamik namminik kavamaKagiamik.

December 6, 2994-mi, kiggatuttet, Newfoundland Labradorimilu Illusuangani katimajitsuat kajusittisiniadlutik prâvinsimi maligatsamik atuttauliaKinitsanganik Labradorimi Inuit Nunamik Satusaijet AngiKatigegutingata PikKujanganik.  Aittutaudlutik kenaujanik AngiutiKatigennikut taitsumanitsainak.

AngiKatigegutik kajusittitaulauttuk angittaugami kavamamut ammalu aittutaudlutik kenaujanik AngiutiKatigennikut Joni 23, 2005-mi Canadami Atanimmut kiggatuttinganut.  Nunatsiavut kavamanga atuttauliaKiniadluni December 5, 2005-mi, ammalu atuinnaguttinialidluta sivullipâmik Nunatsiavut angnigusunnisanginnik.  Sivullipâmik angnigijaumajut Nunatsiavut katimajitsuangit saimmatitauniadlutik October 17, 2006-mi.

Taimangasuaninit mânnamunut kavamanga, itsasuanitak unikkausik Labradorimi Inuit piggagasuanginnajut sunatuinnait asianguvallianinginni.  Pisittotigingitavut piusivinivut.  Ammalu mânnaulittuk, anginitsamagimmik taimanganit, kamagasuagatta sivunitsatinnik.