Nunalinni Pivallianet

IlauKataulaugit
Kaujisalaugit sujuKalimmangât nunalinni Nunatsiavummi ammalu Kaujisallutit Kanuk ilauKataugajammangâppit. KaujisagiallagunnaKusi, kamagillugit nukKatitaumajut ubvalu nukKatitausimangitut ubvalu siagumottaumajut, apitsulauguk nunalinni DHSD ubvalu Pinguatuligijet Aulatsijinga.