Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo
Suliatsait
Inulimânik Inosiksiagiktotitsigasuannimi/Angiggamini Paigijaugialinik Paitsijik - Nain

AngajukKâKalluni aulatsijigillugu SuliaKaktinik Sivukkataktik amma ilisimaningagut ikajuktigillugu Nunalinni Inosiksiagiktotitsigasuannimi Paitsijinik kamajillagik, tânna Inulimânik Inosiksiagiktotitsigasuannimi Paitsijik /Angiggamini Paigijaugialinik Paitsijik kamajiutitauniaktuk pannaiKaktaluni,...

Atuatsigiallak
Inosuttojuit SakKititaukKujanginnik kamajitsak - Nunatsiavut

kamagijaulluni Nunaliujuni Inosuttojuit Ikajosinginnik kamajiujumut, Inosuttojuit SakKititaukKujanginnik kamajitsak kamagiaKannipaulâkKuk katitsuinimmik inosuttojuit sakKititaukKujanginnik atuinnagutjigiamillu Nunaliujuni Inosuttojuit SakKititaukKujanginnik. YouthStrategyFacilitator.Nunatsiavut

Atuatsigiallak
Suguset Paigillugit SuliaKattik - Hopedale

AngajukKâKalluni SuliaKaKatigettet Sivukkatattinganik, tânna Suguset Paigillugit SuliaKattik kamajiuttitaulâttuk atuinnautitsigiamik Suguset Pivalliatitaugutinginnut suliangujunik ikajotinnilu pikKujaugusimmitut âkKitaumajunik Torngâsuk IlikKusiliginimmut sulaiKapvinga. Tânna pivitsak...

Atuatsigiallak