Ablasângutitsigiamut Pivitsait UKauset
Atuttaugunnatut Pivitsait Atuttaugunnatut
Nunatsiavut Government Logo
Suliatsait
IsumaKatsianimmut & Attutausimajunut Aulatsijik - Nunatsiavut

Atâgut Aulatsijiup IsumaKatsianimmut amma ÂkKisanimmut, tânna Isumatsiaginimmut amma Attutausimajunut Aulatsijik kamagialik ingiggatitsiluni amma ikajutsimiluni nunaliujut amma nunalet Isumatsiaginimmut amma Attutausimajunut pivitsanik amma pivitsaujunik, ilautillugit taikkuninga ikajugasunnimik...

Atuatsigiallak
AngajukKaunet Nenitsijinga - Nainimi

AjuKittutaulluni Nenitsijinganut Nunatsiavut katimattinginnut, tainna AngajukKaunit Nenitsijinga kamagiaKajuk âkKisuiKattagiamut ilonnanginnik katimanniujunik, katiKataujuKagiaKappat amma ilonnâgut piniannigijauKattatunik amma kamaKataulluni AngajukKâp suliaKapvinganik. ExecutiveSecretary.Nain

Atuatsigiallak
Igajik - Nainimi

AngajukKâKalluni SuliaKattet Sivukkatattinganik/Ullutikut Paitsiviup Aulatsijinganillu/, tânna Igajik kamagiaKajuk niKitsaliunnimik malittautillugit Canadaup niKitsaliunnimut atugatsaliusimajanginnik ilingatillugit sugusinut jârilinnut maggonit sâtsinut ilauKataujunut Ullukut Paitsivimmi...

Atuatsigiallak