Tusagatsait

IlauKataugit ullumi
SuliaKalluta pitaKattisigiamut pivalliagiamullu suliatsanik, ikajuttaugutinik, maligatsanik ammalu unuttunik pigumajaujunik aulatsigiamut inuKutittinik, kajusiniakKugut Kaujimattilutit pigunnasituagutta Kaujimaniagavit ullumimut kavamait sunanik pisimalimmangât.